BİNALARIN DEPREME DAYANIKLIK TESTLERİNİN YAPILMASI

Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm - Yapı Denetim Firması

Hizmet Hakkında

Mevcut Binaların Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yapılması ve Güçlendirilmesi

Mevcut yapıların deprem tahkikin yapılması ve rapor düzenlenmesi;

• Mevcut yapının bulunduğu parsele ait zemin etüdünün bulunmaması durumunda ilgili meslek mensuplarına zemin etüdü hazırlatmak.

• Mevcut yapının beton kalitesinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi için; Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda sertleşmiş beton (karot) numunelerinin aldırarak muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

• Mevcut yapıda kullanılan donatının çap, adet ve ölçülerini tespit için: Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlara donatı tespiti yaptırır.

• Yapılan zemin etüdü ve laboratuar test sonuçlarına göre yapının durumunu tahkik ederek rapor düzenler.

HİZMETE AİT RESİMLER

Toplam: resim 1 / 4 Toplam: resim 1 / 4