PROJE İNCELEME AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm - Yapı Denetim Firması

Hizmet Hakkında

A. Mimari Projelerin İncelemesi

Mimari Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar

1. Tapu 1 Adet Fotokopi
2. Çap 1 Adet Fotokopi
3. İmar Durumu ve İmar Plan Notu 1 Adet Fotokopi
4. Aplikasyon Krokisi 1 Adet Fotokopi
5. İnşaat İstikamet Rölevesi 1 Adet Fotokopi
6. Kot - Kesit 1 Adet Fotokopi
7. Parselde Hissedar Var İse Hissedar Muavakatnamesi Tüm Hissedarlardan
8. Mimari Proje 4 Takım
9. Proje Müellifine ait Oda Sicil Durum Belgesi
(İncelenecek Projeye Ait Olacak)
1 Adet Fotokopi
10. Proje Müellifi T.C. Kimlik No, Telefon ----
11. Yapı Sahibine Ait Tebligat Adresi, Telefon, T.C. Kimlik No ----

 

Şantiye Şefi ve Müteahhit İçin Gerekli Evraklar

1. Şantiye Şefi İle Müteahhit Arasındaki Sözleşme 1 Adet Fotokopi
2. Şantiye Şefine ait Oda Sicil Durum Belgesi
(Denetlenecek Yapıya Ait Olacak)
1 Adet Fotokopi
3. Müteahhidine ait Ticaret Odası Kaydı veya Faaliyet Belgesi 1 Adet Fotokopi
4. Müteahhit Taahhütnamesi Noterden 1 Adet Fotokopi

 

Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.


B. Statik Projelerin İncelemesi

Statik Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar

1. Statik Proje 4 Takım
2. Statik Hesap Dökümü 2 Takım
3. Zemin Etüdü 3 Takım
4. Statik ve Zemin Etüdü proje müellifine ait oda sicil durum belgesi 1 Adet Fotokopi
5. Statik ve Zemin Etüdü proje müelliflerinin T.C. Kimlik No, Telefon ----


Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.


C. Makine Tesisat Projelerinin İncelenmesi

Makine Tesisat Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar

1. Makine Tesisat Projesi 4 Takım
2. Isı Yalıtım Projesi 3 Takım
3. Tesisat proje müellifine ait oda sicil durum belgesi 1 Adet Fotokopi
4. Proje müellifine ait T.C. Kimlik No, Telefon ----

 

Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.


D. Elektrik Tesisat Projelerinin İncelenmesi

Elektrik Tesisat Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar

1. Elektrik Tesisat Projesi 4 Takım
2. Elektrik  proje müellifine ait oda sicil durum belgesi 1 Adet Fotokopi
3. Proje müellifine ait T.C. Kimlik No, Telefon ----


Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

HİZMETE AİT RESİMLER