RUHSAT AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm - Yapı Denetim Firması

Hizmet Hakkında

Yapı denetim kuruluşunun ruhsat alınması aşamasında;

Denetimini üstlendiği yapı ile alakalı bilgileri içeren yapıya ilişkin bilgi formunu düzenler.
Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında en az yönetmelik kriterlerini içeren yapı denetim hizmet sözleşmesi akdedilir.

Yapının denetiminin üstlenildiğine dair yönetmelik kriterlerine uygun taahhütnameyi düzenler ve diğer belgelerle birlikte ilgili idareye verir.

Projelerin ilgili idarece onaylanmasını müteakip, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümün, kuruluşu temsilen ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya mimar olan personeli tarafından imzalanmasını sağlar.

HİZMETE AİT RESİMLER